YKS Sözel Konuları 2021 – Sözel Soru Dağılımları

YKS Sözel Konuları 2021 – Sözel Soru Dağılımları
YKS
A+
A-

YKS Sözel Konuları 2021 ve YKS Sözel Soru Dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 2021 YKS Sözel Konuları ve YKS Sözel Soru Dağılımları, Sözel (SÖZ) puan türünden tercih yapmak isteyen adayların hangi derslerin testlerini çözeceği, testlerde kaç soru olduğu ve hangi konulardan sorumlu olduklarını aşağıda detaylı olarak belirttik.

Adayların güncel Sözel (SÖZ) Konularına son aylar veya son haftalar kala bakarken, soru dağılımlarında her sene çıkan sorulara özen göstermesi aday için daha yararlı olacaktır. Sayısal konularına ve Eşit Ağırlık konularına ulaşmak için tıklayınız .

2021 YKS-AYT Sözel Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Sözel Konuları ve Soru Dağılımları
Alan Yeterlilik Testi (AYT) Güncel Sözel Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. AYT’de sözel adaylara bir kitapçıkta 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır (3 saat), yani hızdan çok bilginin ön plana çıktığı bir sınavdır.

Adaylar istedikleri testleri çözmekte serbesttirler. Örneğin Sözel puan türünden tercih yapmak isteyen öğrenciler sorumlu oldukları Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki 80 soruyu çözdükten sonra kitapçıkta bulunan diğer testlerden de soru çözebilecek. Bu sayede sözel puanının yanında sayısal ya da eşit ağırlık puanının da hesaplanmasını sağlayabilecek. AYT, yerleştime puanının %60’ını oluşturmaktadır.

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorunun dağılımı şu şekildedir:

 • Edebiyat: 24 soru
 • Tarih-1: 10 soru
 • Coğrafya-1: 6 soru

AYT Sosyal Bilimler-2 testinde sorulacak 40 sorunun dağılımı şu şekildedir:

 • Tarih-2: 11
 • Coğrafya-2: 11
 • Felsefe: 12
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6

2021 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Anlam Bilgisi 6 4 4 20 20 18 15
Dil Bilgisi 4 5 5 6
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2 5
Şiir Bilgisi 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 1 1 1 2 1 2 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 2
Halk Edebiyatı 2 2 1 3 3 2
Divan Edebiyatı 4 3 5 4 4 5 6
Tanzimat Edebiyatı 1 2 3 1 3 2 3
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 1 3 2 4 3
Milli Edebiyat 1 1 1 3 1 1 7
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 2 5 4 11 11 12 7
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1
SORU SAYISI 24 24 24 56 56 56 56

AYT Türk Dili ve Edebiyatı konuları ortalama 24 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Coğrafya-1 Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Coğrafya-1 (6), AYT Coğrafya-2 (11) olmak üzere toplam 17 soru çıkmaktadır. Konu olarak aralarında bir fark yoktur.

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1 4
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1 1
Ekosistem 2 3 3 3 2 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4 1
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer şekilleri 3 1 1 5 2 5 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3 6
Çevre ve Toplum 3 5 9 4 6
Doğal Afetler 1 1 4 2 2
SORU SAYISI 17 17 17 38 38 38 38

AYT Coğrafya-1 konuları ortalama 6 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Tarih (10) ve AYT Tarih -2 (11) ikisini birden vermiş bulunmaktayız.

SORU DAĞILIMI 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tarih Bilimi 1 1 2 1 1 1
İlk Uygarlıklar 2 1 3 2 2 1
İlk Türk Devletleri 1 1 3 2 2 2 4
İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 1 2 2 1 1 2
İlk Türk İslam Devletleri 1 2 3 1 3 4 5
Türkiye Tarihi 1 3 2 1
Orta Çağ’da Avrupa 2 1 2 1
Beylikten Devlete 2 1 2
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7 6 13 3 1 1 2
Arayış Yılları 2 1
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 1 2 1
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması 1
En Uzun Yüzyıl 4 3 4 3
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 4 3 4 4
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6
20.Yüzyıl Başlarında Dünya 1 1 1 2 2 2
Kurtuluş Savaşı 3 2 4 4
Atatürk İlke ve İnkılapları 2 1 1 2
İkinci Dünya Savaşı 4 3 3 2
Soğuk Savaş Dönemi 1 5 4 4 4
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2
TOPLAM 21 10 32 44 44 44 44

2021 AYT Coğrafya-2 Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Coğrafya-1 (6), AYT Coğrafya-2 (11) olmak üzere toplam 17 soru çıkmaktadır. Konu olarak aralarında bir fark yoktur.

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1 4
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1 1
Ekosistem 2 3 3 3 2 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4 1
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer şekilleri 3 1 1 5 2 5 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3 6
Çevre ve Toplum 3 5 9 4 6
Doğal Afetler 1 1 4 2 2
SORU SAYISI 17 17 17 38 38 38 38

AYT Coğrafya-2 konuları ortalama 11 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi 1
Mantığa Giriş 2 1 1
Klasik Mantık 1 2 2
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 2
Sosyolojiye Giriş 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1
Toplum ve Kültür 1
Toplumsal Kurumlar 1
SORU SAYISI 12 12 12

AYT Felsefe dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi dahilinde 12 soru olacak biçimde sorulmaktadır.

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 2
Kur’an’dan Mesajlar 1 1 1
İnançla İlgili Meseleler 1
İslam ve Bilim 2 1
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 2
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler 1 1
SORU SAYISI 6 6 6

Din Kültürü dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi dahilinde 6 soru olacak biçimde sorulmaktadır.

Güncel AYT Sözel konularının ve soru dağılımlarının tamamı burasıdır. Sitemizdeki veriler ÖSYM tarafından alınmaktadır. Adaylara Tekrardan Başarılar Dileriz. Güncel AYT Sözel Ders konularına bakmak için tıklayınız.

2021 YKS-TYT Sözel Konuları ve Soru Dağılımları

TYT Sözel Konuları ve Soru Dağılımları

TYT Güncel Sözel Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. Sözel bölümler arasından tercih yapacak olan öğrenciler ilk olarak Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecekler. Bu oturum 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 sorudan oluşmaktadır. Sözel Adaylara bu 120 soruyu cevaplamaları için 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecektir.

TYT daha çok hızın ön plana çıktığı bir oturumdur. Sözel Adayların hangi puan türünden tercih yapmak istediği farketmeksizin, tüm adaylar TYT sınavındaki her sorudan sorumludurlar. TYT, yerleştirme puanın %40’ını oluşturmaktadır.

TYT Sözel Konuları ve Soru Dağılımları

 • TYT Türkçe : 40
 • TYT Matematik : 30
 • TYT Geometri : 10
 • TYT Fizik : 7
 • TYT Kimya : 7
 • TYT Biyoloji : 6
 • TYT Tarih : 5
 • TYT Coğrafya : 5
 • TYT Felsefe : 5
 • TYT Din Kültürü : 5

2021 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ses Bilgisi 1 3 3 1 1 1 1
Dil Bilgisi 3 8 1 1 3 2 5 5
Noktalama İşaretleri 2 1 1 1 1 1 1 1
Yazım Kuralları 2 2 2 2 1 1 1 2
Anlatım Bozukluğu 1 1 2 1
Paragraf 26 22 22 22 22 26 23 20
Cümlede Anlamı 6 3 7 7 7 6 6 7
Sözcükte Anlamı 1 3 3 3 3 3 3 3
SORU SAYISI  40  40 40 40 40 40 40 40

TYT Türkçe konuları adayların kitapçığı açtığında çıkan ilk 40 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Temel Kavramlar 1 4 4 4 3 4 2
Sayı Basamakları 1 2 1 2 2 1 2
Bölünebilme Kuralları 1 1 1 2
OBEB-OKEK 2 1 2
Rasyonel Sayılar 3 1 1 1 1 2 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 2 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 2 2 2 1
Köklü Sayılar 1 1 1 2 3 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2 1
Oran-Orantı 1 2 2 2
Denklem Çözme 1 2 1 2 2 3
Problemler 13 12 11 11 13 10 8 10
Kümeler-Kartezyen Çarpım 1 1 2 2 1 2 1
Mantık 1 1 1 1
Fonksiyonlar 2 2 1 1 1 2 2 2
Polinomlar 1
Permütasyon-Kombinasyon 2 1 1 1 1 1 1
Olasılık 1 1 2 1 1 1 1 1
İstatistik 1 1 1 1
SORU SAYISI 30 30 29 32 33 32 32 32

TYT Matematik Konuları adayların zorlandığı ve çok süre harcadığı ortalama 30 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Açılar ve Üçgenler 2 2 3 2 1 1 1
Çokgenler 1 1 1 2 1 1 1
Analitik Geometri 1 1 1 1 2 2 2
Yamuk 2 1 1 1
Eşkenar Dörtgen 1
Kare 1 1 1 1 1 1
Dikdörtgen 2 1 1 1 1
Çember ve Daire 2 1 2 1 1 2 1
Katı Cisimler 2 2 2 2 2 2 1 1
SORU SAYISI 10 10 11 11 6 8 8 8

TYT Geometri konuları adayların en çok dikkatini ve hayal gücünü kullandığı ortalama 10 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fizik Bilimine Giriş 1 1 1 1 1 1 1
Madde Ve Özellikleri 1 2 1 1 1
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 1 1
Basınç 1 1 1 1
Isı, Sıcaklık ve Genleşme 1 1 1 1 2 2 2 2
Hareket 1 1 1 1 1 1 1
Dinamik 1 1 1 1
İş, Güç  ve  Enerji 1 1 3 1 2 1
Elektrostatik 1 1 1 1
Elektrik Akımı 1 1 1 1 1 1 3
Optik 1 2 2 3 1 1 1 1
Manyetizma 1 1 1 1 1 1
Dalgalar 1 1 1 1 1
SORU SAYISI 7  7 7 14 14 14 14 14

TYT Fizik konuları adayların en çok yanlış yaptığı 7 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kimya Bilimi 1 2 3 3 3 4 4
Atomun Yapısı 1 1 2 2 1
Periyodik Tablo 1 1 1 2 1 1
Maddenin Halleri 1 1 1 2 1 1 1 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 3 5 1 3
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2
Kimyanın Temel Kanunları 1 1
Asit, Baz ve Tuz 1 1
Karışımlar 1 1 1 2 2 2 2
Hayatımız Kimya (Kaldırıldı) 1 1 2 1 1 1 1
SORU SAYISI 7 7 7 13 13 13 13 13

TYT Kimya konuları adayların en hızlı yaptığı 7 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 1
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 1 3 3 1 2 1
Hücre ve Organelleri 1 2 1 2 2
Madde Geçişleri 1 2 1 1 1
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1 1 2 1
Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1 1 1 1
Kalıtım 2 1 2 2 1 2 1
Ekosistem Ekoloji 1 1 1 1 2 2 2
Bitkiler Biyolojisi 1 1 1 2 1 1
SORU SAYISI 6 6 6 13 13 13 13 13

TYT Biyoloji konuları adayların kitapçığının en sonunundaki 7 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1 1
İlk Türk Devletleri 1 1 1 1 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1 1 1 1
Türk-İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1 1 1
Osmanlı Devl. Kuruluşu 1 1 1
Osmanlı Devl. Yükselme Dön. 1 1 1 1 1
Yeniçağ’da Avrupa 1 1
19. yy’da Osmanlı Devl. 1 1 1 1 2 2 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1 1 1
20. yy’da Osmanlı Devleti 1 1 1
1. Dünya Savaşı 1 1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık 1 2 1 2
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 1 1 1 1 1
1. TBMM Dönemi 1 1 1
Kurtuluş Savaşı 1 1 1 1
Atatürk ilke Ve İnkılapları 1 2 3 2 2 3
Dış Politika 1 2 1 1
SORU SAYISI 5 5 5 15 15 15 15 15

TYT Tarih Konuları Sosyal Bilimlerin ilk 5 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Doğa ve İnsan 1 1 1 1 1
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 1 1
Harita Bilgisi 1 1 1 1
Atmosfer ve Sıcaklık 1
İklim Bilgisi 1 1 3 2 1 4
iç ve Dış Kuvvetler 1 1 1 2 3
Nüfus ve Yerleşme 1 2 1 2 3 2
Türkiye’nin Yer Şekilleri 1
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1
Bölgeler 1 1 2 1 2
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 1
Doğal Afetler 1 1 1 1 1
SORU SAYISI 5 5  5 12 12 12 12

TYT Coğrafya Konuları adayların sınava girdiği her sene konusu değişen  5 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları

ORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Felsefenin Alanı 1 1 1 1 2
Bilgi Felsefesi 1 1 2 2 2 1 2 1
Bilim Felsefesi 1 1 1 1
Varlık Felsefesi 1 1 3 1 1 1
Ahlak Felsefesi 2 1 1 1 1 1 1 1
Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 1
Din Felsefesi 1 1 1 1 1 1
Sanat Felsefesi 1 1 1 1
SORU SAYISI 5 5 5 8 8 8 8 8

TYT Felsefe konuları adayların okumakta ve anlamakta zorlandığı 5 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016
Bilgi ve İnanç 1 2 1 2
İbadetler 1 1 1 1
Ahlak ve Değerler 1 1 1 1
Hz. Muhammed (S.A.V) 1 1 1 1 1
Vahiy ve Akıl 2 1 1
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler 1
Din, Kültür ve Medeniyet 1
SORU SAYISI 5 5 5 5 5

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları adayların genelde sona bıraktığı 5 sorudan oluşan yeri kapsamaktadır.

YKS Sözel Konuları 2021 ve YKS Sözel Soru Dağılımları sizinle paylaştık. Sözel bir aday için TYT’de zaman ne kadar önemli ise AYT’de ise bilgi o kadar önemlidir.

2021 TYT Sözel konularının ve soru dağılımlarının tamamı burasıdır. Sitemizdeki veriler ÖSYM tarafından alınmaktadır. Adaylara Tekrardan Başarılar Dileriz. Güncel TYT Ders konularına bakmak için tıklayınız.

TYT mi AYT mi çalışmalıyım?

Bu soru tamemen sizin kaçıncı sınıfta olduğunuza bağlı ve eksiklerinize bağlı bir sorudur. Biz sizi yeni çalışmaya başlamış 12. sınıf veya mezun öğrenicisi olarak değerlendirirsek ikisini bir arada götürmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. AYT asıl önemli yer olduğu için TYT’yi bırakmadan AYT’yi ön plana alarak çalışmanızın size çok faydası olacaktır.

TYT Süreyi nasıl yetiştirebilirim?

TYT kolay gibi görünen ama zamanla yarışa girdiğiniz bir sınavdır. TYT’yi yetiştirmek tamamen Türkçe ve Matematikte olan pratikliğiniz ve hızınıza bağlıdır. Yeterince paragraf soruları ve matematik problem soruları çözmenizin size çok yararı olacaktır öte yandan TYT denemeleri, kitap okumak, zor sorulara kafa yormak gibi etkenler sizi dahada ön plana çıkaracaktır.

YKS Sözel Konuları 2021 ve YKS Sözel Soru Dağılımları – ÖSYM

YKS Sözel Konuları 2021 ve YKS Sözel Soru Dağılımları, unutmamalıyız ki bir uçak havanın sayesinde değil havaya rağmen havalanmaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.