YKS (TYT-AYT) Konuları ve 2021 YKS Soru Dağılımları

YKS (TYT-AYT) Konuları ve 2021 YKS Soru Dağılımları
A+
A-

YKS (TYT – AYT) Konuları ve 2021 YKS Soru Dağılımları aşağıdaki listelerde gösterilmiştir.

Bu sistem ile birlikte adaylar YKS’ye girmektedirler. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. TYT-AYT-YDT Bu oturumlarda çıkan konulara bakmak için üstüne tıklayınız.

Bu Sınavlar Üniversiteye yerleşmek için yapılan sınavlardır. Önlisans programı için TYT, lisans için hem TYT hem AYT’ye girilmesi gerekmektedir. Eğer Alanınıza uygun YKS konularına bakmak istiyorsanız Üstüne gelip tıklamanız gerekmektedir.

2021 YKS’ye girecek adayların hangi konuların çıkacağını, hangi konuların çıkmayacağını çok iyi bilmesi ve ona göre planlama yapması gerekmektedir. Peki bu TYT konuları nedir?

Sitemizdeki YKS konuları MEB – ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre düzenlenip, güncellenmektedir. Sınava girecek üniversite adaylarına şimdiden başarılar diliyoruz.

2021 YKS Konuları – 2021 TYT Konuları

YKS- TYT Konuları Soru Dağılımları

TYT Konuları 120 soru 120 dakikayla bilgiden çok zaman ile yarışıldığı bir sınavdır. Bu soruların 40 soru Matematik, 40 soru Türkçe kalan diğer 40 soru ise 20 soru Fen Bilimleri 20 Soru Sosyal Bilimlerden çıkmaktadır. Sosyal bilgilerdeki 20 sorunun Tarih dersi, Coğrafya dersi, Felsefe dersi ve son olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olmak üzere her birinden 5′ er soru çıkmaktadır.

TYT Konuları ve TYT 2021 Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir.

2021 TYT Matematik Konuları

TYT matematik konusundan 28 soru çıkmaktadır.

 • Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
 • Bölme – Bölünebilme
 • EBOB- EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü İfadeler
 • Köklü İfadeler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı – Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Yüzde-Faiz Problemleri
 • Tablo-Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemler
 • Veri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
 • Olasılık

TYT matematiğin 28 sorusu bu konularında çıkacaktır.

2021 TYT Türkçe Konuları

TYT Türkçe Konularında toplam 40 soru çıkmaktadır.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • İsimler (Adlar)
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
 • Zamirler (Adıllar)
 • Zarflar (Belirteç)
 • Edat, Bağlaç, Ünlem
 • Fiiler (Eylemler)
 • Ek Fiil
 • Fiilimsi
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları

2021 TYT Geometri Konuları

TYT Konusunda Geometride 12 soru çıkmaktadır.

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik
 • Benzerlik
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Deltoid
 • Noktanın ve Doğrunun Analitiği
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit

2021 TYT Fizik Konuları

TYT Konularında Fizikde toplam 7 soru çıkmaktadır.

 • Elektrostatik
 • Mıknatıs
 • Elektrik Akımı
 • İş ve Enerji
 • Kütle Merkezi
 • Dinamik
 • Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
 • Sıvıların Kaldırma İlkesi
 • Basit Makine
 • Basınç
 • Ses
 • Optik
 • Isı Ve Sıcaklık
 • Madde Ve Özellikleri
 • Kuvvetler
 • Fiziğin Doğası

2021 TYT Kimya Konuları

TYT Konularında Kimyada toplam 6 soru çıkmaktadır.

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Hâlleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Karışımların Ayrılması
 • Asitler, Bazlar, Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

2021 TYT Biyoloji Konuları

2021 TYT Biyoloji Konusunda toplam 6 soru çıkmaktadır.

 • Biyoloji Bilimi
 • Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı
 • Hücre Zarından Madde Alışverişi
 • Sitoplazma ve Çekirdek
 • Canlıların Sınıfl andırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Üreme Çeşitleri
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi

2021 TYT Tarih Konuları

2021 TYT Konularında Tarih alanında 5 soru çıkmaktadır.

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Arayış Yılları
 • Yeniçağ Avrupası
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • I. Dünya Savaşı
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2021 TYT Coğrafya Konuları

2021 TYT Konularında Coğrafya alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve İklim
 • Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nemlilik ve Yağış
 • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklimi
 • Yerin Şekillenmesi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Su Kaynakları
 • Topraklar
 • Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşmeler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Doğal Afetler

2021 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

2021 TYT Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Hz. Muhammed (SAV.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Dinler

2021 TYT Felsefe Konuları

2021 TYT Konularında Felsefe alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.

 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefe ile Düşünme
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi

2021 YKS Konuları – 2021 AYT Konuları

YKS - AYT Konuları Soru Dağılımları

AYT Konuları 160 soru ve 180 dakikadır.  AYT sınavı zamandan daha çok bilginin ön plana çıktığı yeterlilik sınavıdır.  Toplam 80 olmak üzere Sayısal puan türünden tercih yapmayı düşünen öğrenciler AYT’de Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularını çözecek. Yine toplam 80 olmak üzere Eşit Ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen öğrenciler AYT’de Edebiyat, Matematik, Tarih-1 ve Coğrafya-1 testlerini çözecek.

AYT Konuları ve AYT 2021 Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir.

2021 AYT Matematik Konuları

AYT Konuları Matematik alanında toplamda 30 soru çıkmaktadır.

 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık sayı
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev Alma Kuralları
 • Türev Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • İntegralle Alan Hesabı

2021 AYT Sınavı Geometri Konuları

2021 AYT Konularında Geometride 10 soru çıkmaktadır.

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik – Benzerlik
 • Açıortay – Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare – Deltoid
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit
 • Silindir-Koni-Küre
 • Çemberin Analitiği

2021 AYT Fizik Konuları

2021 AYT Konularında Fizikden 14 soru çıkmaktadır.

 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Atışlar
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2021 AYT Sınavı Kimya Konuları

AYT Konularında Kimyada 13 soru çıkmaktadır.

 • Kuantum Sayıları
 • Elektron Dizilimi
 • Periyodik Özellik
 • Gazlar
 • Çözeltilerde Derişim
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Redoks
 • Piller
 • Elektroliz
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Hidrokarbonlar
 • Alkoller ve Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2021 AYT Biyoloji Konuları

AYT Konularında Biyolojide 13 soru çıkmaktadır.

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Genetik Şifre-Protein Sentezi
 • Fotosentez – Kemosentez
 • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre

2021 AYT Edebiyat Konuları

AYT Konularında Türk dili ve Edebiyatında 24 soru çıkmaktadır.

 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Edebî Bilgiler
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Cumhuriyet Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

2021 AYT Sınavı Tarih Konuları

AYT Konularında Tarihte 10 soru çıkmaktadır.

 • Atatürk’ün Ölümü
 • 20. yy Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor

2021 AYT Coğrafya Konuları

AYT Konularında Coğrafyada 5 soru çıkmaktadır.

 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Nüfus
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler

2021 AYT Din Konuları

AYT Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde 8 soru çıkmaktadır.

 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2021 AYT Felsefe Konuları

AYT Konularında Felsefede Psikoloji, Sosyoloji, Mantık alanlarında toplam 12 soru çıkmaktadır.

 • Felsefe’nin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.