2022 LGS Sözel Konuları (1. Oturum) ve Soru Dağılımları

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2022 LGS Sözel Konuları ve 2022 LGS Sözel Soru Dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Sözel oturuma (1. Oturum) girecek adayların  hangi derslerin testlerini çözeceği, testlerde kaç soru olduğu, hangi konulardan sorumlu olduklarını ve Soru dağılımlarını aşağıda detaylı olarak belirttik.

Adayların güncel 8. Sınıf Sözel Konularına son aylar veya son haftalar kala bakarken, soru dağılımlarında her sene çıkan sorulara özen göstermesi aday için daha yararlı olacaktır. LGS Sayısal konularına ve LGS konularına ulaşmak için tıklayınız .

Sitemizdeki 2022 LGS Sözel konuları ve Soru Dağılımları MEB tarafından açıklanan verilere göre düzenlenip, güncellenmektedir. Sınava girecek lise adaylarına şimdiden başarılar diliyoruz. Peki bu 2022 LGS Sözel Konuları nerelerden çıkacak?

2022 LGS Sözel Konuları ve Soru Dağılımları – 1. Oturum

2022 LGS Sözel Konuları
2022 LGS Sözel Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. Güncel LGS Konuları sözel ve sayısal oturumlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. ilk Oturum sözel oturumdur; Türkçe (20), İnkılap Tarihi (10), Din Kültürü (10) ve İngilizce (10) olmak üzere 50 soru ve 75 dakikadır.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR? 2022 LGS Sözel Konuları ve Soru Dağılımları nelerdir?

2022 LGS Sözel testinde (1. Oturum) sorulacak 50 sorunun dağılımı şu şekildedir:

 • Türkçe: 20 soru
 • İnkılap Tarihi: 10 soru
 • Din Kültürü: 10 soru
 • İngilizce: 10 soru

İlk Oturum 2022 LGS Sözel Konuları ve Soru Dağılımları;

2022 LGS Türkçe Konuları

LGS TÜRKÇE DİL BİLGİSİ;

 • Fiilimsiler
 • İsim Fiil
 • Sıfat Fiil
 • Zarf Fiil
 • Cümlenin Ögeleri
 • Yüklem
 • Özne
 • Belirtili Nesne
 • Belirtisiz Nesne
 • Yer Tamlayıcısı
 • Zarf Tamlayıcısı
 • Cümlede Vurgu
 • Fiilde Çatı
 • Nesnesine Göre Fiiller(Geçişli-Geçişsiz)
 • Öznesine Göre Fiiller(Etken-Edilgen)
 • Cümle Türleri
 • Yüklemin Türüne Göre Cümleler(Fiil-İsim Cümlesi)
 • Yüklemin Yerine Göre Cümleler(Kurallı-Devrik-Eksiltili Cümleler)
 • Anlamına Göre Cümleler(Olumlu-Olumsuz-Soru/Ünlem Cümleleri)
 • Yapısına Göre Cümleler(Tek Yüklemli-Birden Çok Yüklemli-Bağlacı Olan Çok Yüklemli Cümleler)
 • Anlatım Bozuklukları
 • Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları (Özne Yüklem Uyuşmazlığı, Öge Eksikliği, Çatı Uyuşmazlığı, Tamlama Yanlışları, Bağlaç Yanlışları)

LGS TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ;

 • Anlam Bilgisi
 • Tablo/Grafik/Görsel Yorumlama
 • Sözel Mantık,
 • Sözcükte Anlam,
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Parçada Anlatım
 • Parçada Yapı
 • Yazım ve Noktalama
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Metin Türleri ve Söz Sanatları
 • Metin Türleri
 • Söz Sanatları

2022 LGS Türkçe Soru Dağılımları

Konular 2018 2019 2020 2021
Fiilimsiler 1 1 1
Sözcükte Anlam 2 2 1 2
Deyimler ve Atasözleri 1 2
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 2 2 2
Parçada Anlam 8 3 4 10
Cümlenin Öğeleri 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 1 2
Fiilde Çatı
Cümle Türleri 1 1 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 1 7 7 4
Toplam 20 20 20 20

Güncel 2022 LGS Türkçe Konuları 20 sorudan oluşmaktadır. LGS ile birlikte zorlaşan Türkçe soruları kitap okuyan ve paragraf sorusu çözen adayların lehine bir test haline dönüşüyor.

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Batıya Erken Açılan Kent Selanik
 • Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
 • Dört Şehir ve Mustafa Kemal
 • Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Dönemi
 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazar ve Düşünürler
 • Atatürk’ün Sözleri ve Yorumlama
 • Milli Uyanış
 • Amasya Genelgesi ve Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
 • Cemiyetler
 • Erzurum Kongresi
 • I. Dünya Savaşı Sonuçları
 • Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Havza Genelgesi
 • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
 • Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
 • Savaşa Katılan Devletlerin Osmanlı Hakkındaki Düşünceleri
 • Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 • Sivas Kongresi
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları
 • TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
 • I.TBMM’nin Özellikleri
 • Ya İstiklal Ya Ölüm!
 • Başkomutanlık Muharebesi ve Mudanya Antlaşması
 • Doğu Cephesi
 • Eskişehir – Kütahya Savaşları
 • Gediz Muharebesi ve Düzenli Orduların Kurulması
 • Güney Cephesi
 • I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı
 • Sakarya Savaşı
 • Milli Mücadele Dönemini Anlatan Eserler
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler
 • Atatürk İlkeleri
 • Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
 • İlelebet Cumhuriyet
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İzmir Suikasti
 • Dış Politika
 • Türk Dış Politikası’nın Temel İlkeleri
 • Yabancı Okullar Sorunu
 • Nüfus Mübadelesi
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı
 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
 • Musul Sorunu
 • Misakımilli’nin Son Zaferi Hatay
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
 • Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatı
 • Savaş Sırasında Türkiye’nin Aldığı Önlemler
 • Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar
 • Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri

2022 LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımları

Konular 2018 2019 2020 2021
Bir Kahraman Doğuyor 1 1 3 1
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 4 2
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 2 3 2
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 5 4 3
Demokratikleşme Çabaları 1
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 1
Toplam 10 10 10 10

Güncel 2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları 10 sorudan oluşmaktadır. İnkılap Tarihi düzenli çalışma isteyen bir derstir.

2022 LGS Din Kültürü Konuları

 • 8.1 KADER İNANCI
 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • 8.2 ZEKÂT VE SADAKA
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
 • 8.3 DİN VE HAYAT
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • 8.4 HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ 
 • Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • 8.5 KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh

2022 LGS Din Kültürü Soru Dağılımları

KONULAR 2018 2019 2020 2021
Kader İnancı 1
Zekat ve Sadaka 1 3 3
Din ve Hayat 6 3 3
HZ. Muhammed’in Örnekliği 1 3 3
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri 1 1 1
TOPLAM 10 10 10 10

Güncel 2022 LGS Din Kültürü konuları 10 sorudan oluşmaktadır. Din Kültürü adaylar için çalışılması gereken bir derstir.

2022 LGS İngilizce Konuları

 • 1.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları
 • Unit 1: Friendship
 • Unit 2: Teen Life
 • Unit 3: In the Kitchen
 • Unit 4: On the Phone
 • Unit 5: The Internet
 • 2.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları
 • Unit 6: Adventures
 • Unit 7: Tourism
 • Unit 8: Chores
 • Unit 9: Science
 • Unit 10: Natural Forces

2022 LGS İngilizce Soru Dağılımları

KONULAR 2018 2019 2020 2021
Friendship 2 1 1
Teen Life 1 3 3
In the Kitchen 1 1 1
On the Phone 1 1
The Internet 1 1 1
Adventures 1 1 1
Tourism 3
Chores 1 1 1
Science 1 1
Natural Forces
TOPLAM 10 10 10 10

Güncel 2022 LGS İngilizce konuları 10 sorudan oluşmaktadır. İngilizce adaylar için çalışılması gereken bir derstir.

Adayların LGS Sözel Konuları ve Soru Dağılımlarını dikkatli incelemesini iyi bir analiz yapmasını öneririz.
2022 LGS Sözel Soru Dağılımları
2022 LGS Sözel konularının ve soru dağılımlarının tamamı burasıdır. Sitemizdeki veriler MEB tarafından alınmaktadır. Adaylara Tekrardan Başarılar Dileriz.

2022 LGS ne zaman?

LGS sınavının ne zaman olduğu bilinmemekle beraber yine aynı tarihlerde yani 2022 haziran ortalarında yapmaları öngörülmektedir.

LGS Sözel Konularına Nasıl Çalışmalıyım?

LGS ile beraber zorlaşan Sözel soruları öğrencilere nasıl çalışmalıyım? çok soru çözmem gerekli mi? Sorularını sordurdu. Sözel konular tabi ki de sayısal konular kadar soru çözmek gerektirmez lakin yine de bol bol soru çözmeniz gerekmektedir.

Sözel konular çabuk unutulduğu için yeterince tekrar ve sorudan sonra çokça konu denemesi çözülmesi çıkan yanlışlara göre konuya tekrar dönülmesi ve sorularının çözülmesi gerekirse tekrar öğretmenine sorması, dışarıdan destek alması aday için çok yararlı bir çalışma programı olmaktadır.

LGS Sözel kaç soru kaç dakikadan oluşur?

LGS Sözel Konuları Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü  ve İngilizce testiyle aynı oturumda (1. oturum) yapıldığı için adayın 4 test Türkçe 20 geriye kalan konular 10’ar soru olmak üzere 50 soruya 75 dakika verilmektedir.

LGS Konularına Nasıl Çalışmalıyım?

LGS sınavı cidden hafife alınmayacak, neredeyse üniversite sınavında çıkan soruların bir benzerlerini sordukları bir sınav olmuştur. Bu yüzden azimli, İstikrarlı ve düzenli çalışmayla bu süreci çok rahat atlatabilirsiniz. Bol soru çözümü ve yeterince LGS denemeleri çözmenizin çok faydası dokunacaktır.

LGS Kaç Soru ve Kaç dakikadır?

LGS sözel (1. oturum) ve sayısal (2. oturum) alanları olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözel alanda  (20) Türkçe, (10) İnkılap Tarihi, (10) Din Kültürü ve (10) İngilizce olmak üzere Sözel oturum 50 soru 75 Dakikadır. 

2. Oturuma girmeden 45 dakika ara olduktan sonra Sayısal oturuma girilecektir. Sayısal Alanda (20) Matematik ve (20) Fen olmak üzere Sayısal oturum 40 soru 80 dakikadır.

2022 LGS Konuları Hangi Dönemden Çıkacak?

2022 LGS Sözel Konuları 8. sınıfın ilk dönemi ve ikinci dönemlerinden çıkmaktadır. İki sene Pandemi dolayısıyla ikinci dönemden çıkmamıştır. Bu sene Lise adayları her iki dönemden de sorumlular.

LGS oturumlar arası (Sınav arası) kaç dakikadır?

LGS iki oturumdan oluştuğu için sınav arası da vardır. Sınav arasında öğrencinin bulunduğu okuldan çıkmaması gerekmektedir. LGS 1. Oturum (Sözel) sınavı bittikten sonra ara başlamaktadır ve sınav arası 45 Dakikadır. Ara Bittikten sonra 2. Oturum (Sayısal) sınavı başlayacaktır.

LGS Nasıl bir sınavdır?

Liselere geçiş sınavı (LGS) nasıl bir sınav olduğunu maddeler halinde özetleyelim.

 • LGS’ de 90 soru yer almaktadır ve bu soruları cevaplaması için öğrencilere 155 dakika süre verilmektedir.
 • Sınav sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleşmektedir. Sözel bölümde 50 soru yer almaktadır ve  bu sorular için 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde 40 soru yer almaktadır ve bu sorular için  80 dakika süre verilmektedir. İki oturum arasında, 45 dakika mola verilmektedir..
 • Sınavda öğrenciler 8. sınıf konularından sorumlu tutulmaktadır. Sınav test şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 • Sınavda Türkçe-Matematik ve Fen bilimleri derslerinden 20’şer soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı dörttür. İnkılap tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden 10’ar soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı birdir.
 • Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınavla öğrenci alan okullardır.
 • Bu liselere LGS puan üstünlüğüne göre (yüzdelik dilim) merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
 • Puanın eşit olması halinde sırasıyla ortaokul başarı puanı üstünlüğü, 8,7,6.sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü, yaşa göre küçük olma, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
 • Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve puan hesaplanırken standart sapma dikkate alınmaktadır.

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME SİSTEMİ:

Bu sistemde öğrencinin merkezi sınava girmesine gerek yoktur. Tercih döneminde, öğrencinin ikametgah adresi dikkate alınarak e–okul üzerinden okul tercih listeleri yayınlanmaktadır. Tercih listeleri kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt dışı alan şeklinde üç başlık altında ilan edilmektedir. Öğrenciler bu listelerde yer  alan   en çok beş okul tercihinde bulunabilmektedir. Yerleştirme merkezi olarak yapılmaktadır.

Yerleştirmede öğrencinin ikametgah adresi, ortaöğretim başarı puan üstünlüğü, öğrencinin özürsüz devamsızlık yaptığı gün sayısının azlığı, tercih önceliği dikkate alınmaktadır. Eşitlik sağlanması halinde yaşça küçük olan öğrenciye yerleştirmede öncelik verilmektedir.

2022 LGS Sözel Konuları (1. Oturum) ve Soru Dağılımları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir