2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımları

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. Adaylar 10 sorudan oluşan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) İnkılap Tarihi sınavına birinci oturumda  gireceklerdir. LGS Sözel alanında geriye kalan 40 soru Türkçe, Din Kültürü ve İngilizce alanlarından oluşmaktadır.

 • LGS Sözel Konuları (1. Oturum) : 50 Soru
 • Türkçe: 20 soru
 • İnkılap Tarihi: 10 soru
 • Din Kültürü: 10 soru
 • İngilizce: 10 soru

LGS Türkçenin kat sayısı matematik ve Fen bilimleri alanıyla aynı olmakla beraber 4 olarak belirlenmiştir. Geriye kalan derslerin kat sayısı MEB tarafından 1 olarak belirlenmiştir.

Sınava girecek aday 2022 LGS İnkılap Tarihi konuları ve LGS İnkılap Tarihi soru dağılımları olduğu tabloyu iyi değerlendirmeli ayrıca programlı çalışılmalıdır.

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru dağılımları tablosunda geçmiş yıllardan bu yana çıkan konuları ve soru sayılarını sizler için düzenledik.

Adayların İnkılap Tarihi konularına son aylar veya son haftalar kala bakarken, soru dağılımlarında her sene çıkan sorulara özen göstermesi aday için daha yararlı olacaktır.

Peki bu 2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları nerelerden çıkacak?

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımları

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları, sitemizdeki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanan güncel bilgilerdir. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi konuları ve soru dağılımları tablosundaki konuların bütünü bu sene girecek adayların konuları olup yıl içinde kaç soru çıktığını belirten bir tablodur. Şimdiden sınava girecek adaylara başarılar diliyoruz.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR? 2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımları nelerdir?

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları şu şlekildedir.

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Batıya Erken Açılan Kent Selanik
 • Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
 • Dört Şehir ve Mustafa Kemal
 • Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Dönemi
 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazar ve Düşünürler
 • Atatürk’ün Sözleri ve Yorumlama
 • Milli Uyanış
 • Amasya Genelgesi ve Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
 • Cemiyetler
 • Erzurum Kongresi
 • I. Dünya Savaşı Sonuçları
 • Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Havza Genelgesi
 • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
 • Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
 • Savaşa Katılan Devletlerin Osmanlı Hakkındaki Düşünceleri
 • Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 • Sivas Kongresi
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları
 • TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
 • I.TBMM’nin Özellikleri
 • Ya İstiklal Ya Ölüm!
 • Başkomutanlık Muharebesi ve Mudanya Antlaşması
 • Doğu Cephesi
 • Eskişehir – Kütahya Savaşları
 • Gediz Muharebesi ve Düzenli Orduların Kurulması
 • Güney Cephesi
 • I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı
 • Sakarya Savaşı
 • Milli Mücadele Dönemini Anlatan Eserler
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler
 • Atatürk İlkeleri
 • Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
 • İlelebet Cumhuriyet
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İzmir Suikasti
 • Dış Politika
 • Türk Dış Politikası’nın Temel İlkeleri
 • Yabancı Okullar Sorunu
 • Nüfus Mübadelesi
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı
 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
 • Musul Sorunu
 • Misakımilli’nin Son Zaferi Hatay
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
 • Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatı
 • Savaş Sırasında Türkiye’nin Aldığı Önlemler
 • Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar
 • Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri

2022 LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımları

LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımları ise şöyle;

Konular 2018 2019 2020 2021
Bir Kahraman Doğuyor 1 1 3 1
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 4 2
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 2 3 2
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 5 4 3
Demokratikleşme Çabaları 1
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 1
Toplam 10 10 10 10

Güncel 2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları 10 sorudan oluşmaktadır. İnkılap Tarihi düzenli çalışma isteyen bir derstir.

İnkılap tarihi konu anlatımıyla birlikte farklı kaynaklardan bol soru çözenlere kolay gelen bir derstir.

Adayların LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımlarını dikkatli incelemesini iyi bir analiz yapmasını öneririz.
2022 LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımları
2022 LGS İnkılap Tarihi konularının ve soru dağılımlarının tamamı burasıdır. Sitemizdeki veriler MEB tarafından alınmaktadır. Adaylara Tekrardan Başarılar Dileriz.

2022 LGS ne zaman?

LGS sınavının ne zaman olduğu bilinmemekle beraber yine aynı tarihlerde yani 2022 haziran ortalarında yapmaları öngörülmektedir.

LGS İnkılap Tarihi Konularına Nasıl Çalışmalıyım?

Küçük yaştan itibaren 2022 LGS İnkılap Tarihi konuları aklımızda yer tutar ama bu dersin konularını öğrenmek kadar unutmak da çok hızlı gerçekleşir. Bu nedenle inkılap tarihi çalışırken konuları doğru şekilde çalışarak kalıcı hale getirmek hem okulda hem LGS sınavlarında başarıyı artırıyor. Adayın okuldaki anlatılan konunun birkaç konu ilerisinde gitmesi adayın çok yararına olacaktır.

Lise adayı İnkılap Tarihi çalışırken unutmamalıdır ki sadece bilgi değil zaman, stres yönetimi ve heyecan gibi birçok alanda yarışa girmektedir. Bu yüzden adayın ne kadar sınav öncesi gerçek LGS’ye yakın sınavlar çözerse o kadar yararına olacaktır.

LGS İnkılap Tarihi kaç soru kaç dakikadan oluşur?

LGS  İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve İngilizce testiyle aynı oturumda (1. oturum) yapıldığı için adayın 4 test Türkçe 20 geriye kalan konular 10’ar soru olmak üzere 50 soruya 75 dakika verilmektedir.

LGS Konularına Nasıl Çalışmalıyım?

LGS sınavı cidden hafife alınmayacak, neredeyse üniversite sınavında çıkan soruların bir benzerlerini sordukları bir sınav olmuştur. Bu yüzden azimli, İstikrarlı ve düzenli çalışmayla bu süreci çok rahat atlatabilirsiniz. Bol soru çözümü ve yeterince LGS denemeleri çözmenizin çok faydası dokunacaktır.

LGS Kaç Soru ve Kaç dakikadır?

LGS sözel (1. oturum) ve sayısal (2. oturum) alanları olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözel alanda  (20) Türkçe, (10) İnkılap Tarihi, (10) Din Kültürü ve (10) İngilizce olmak üzere Sözel oturum 50 soru 75 Dakikadır. 

2. Oturuma girmeden 45 dakika ara olduktan sonra Sayısal oturuma girilecektir. Sayısal Alanda (20) Matematik ve (20) Fen olmak üzere Sayısal oturum 40 soru 80 dakikadır.

2022 LGS Konuları Hangi Dönemden Çıkacak?

2022 LGS Türkçe Konuları 8. sınıfın ilk dönemi ve ikinci dönemlerinden çıkmaktadır. İki sene Pandemi dolayısıyla ikinci dönemden çıkmamıştır. Bu sene Lise adayları her iki dönemden de sorumlular.

LGS oturumlar arası (Sınav arası) kaç dakikadır?

LGS iki oturumdan oluştuğu için sınav arası da vardır. Sınav arasında öğrencinin bulunduğu okuldan çıkmaması gerekmektedir. LGS 1. Oturum (Sözel) sınavı bittikten sonra ara başlamaktadır ve sınav arası 45 Dakikadır. Ara Bittikten sonra 2. Oturum (Sayısal) sınavı başlayacaktır.

LGS Nasıl bir sınavdır?

Liselere geçiş sınavı (LGS) nasıl bir sınav olduğunu maddeler halinde özetleyelim.

 • LGS’ de 90 soru yer almaktadır ve bu soruları cevaplaması için öğrencilere 155 dakika süre verilmektedir.
 • Sınav sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleşmektedir. Sözel bölümde 50 soru yer almaktadır ve  bu sorular için 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde 40 soru yer almaktadır ve bu sorular için  80 dakika süre verilmektedir. İki oturum arasında, 45 dakika mola verilmektedir..
 • Sınavda öğrenciler 8. sınıf konularından sorumlu tutulmaktadır. Sınav test şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 • Sınavda Türkçe-Matematik ve Fen bilimleri derslerinden 20’şer soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı dörttür. İnkılap tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden 10’ar soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı birdir.
 • Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınavla öğrenci alan okullardır.
 • Bu liselere LGS puan üstünlüğüne göre (yüzdelik dilim) merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
 • Puanın eşit olması halinde sırasıyla ortaokul başarı puanı üstünlüğü, 8,7,6.sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü, yaşa göre küçük olma, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre merkezi yerleştirme yapılmaktadır.
 • Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve puan hesaplanırken standart sapma dikkate alınmaktadır.

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME SİSTEMİ:

Bu sistemde öğrencinin merkezi sınava girmesine gerek yoktur. Tercih döneminde, öğrencinin ikametgah adresi dikkate alınarak e–okul üzerinden okul tercih listeleri yayınlanmaktadır. Tercih listeleri kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt dışı alan şeklinde üç başlık altında ilan edilmektedir. Öğrenciler bu listelerde yer  alan   en çok beş okul tercihinde bulunabilmektedir. Yerleştirme merkezi olarak yapılmaktadır.

Yerleştirmede öğrencinin ikametgah adresi, ortaöğretim başarı puan üstünlüğü, öğrencinin özürsüz devamsızlık yaptığı gün sayısının azlığı, tercih önceliği dikkate alınmaktadır. Eşitlik sağlanması halinde yaşça küçük olan öğrenciye yerleştirmede öncelik verilmektedir.

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir