AYT Konuları – 2021 AYT Soru Dağılımları

AYT Konuları – 2021 AYT Soru Dağılımları
A+
A-

AYT Konuları ve 2021 AYT Soru Dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. AYT 160 soru ve 180 dakikadır. Zamandan çok bilginin ön plana çıktığı bu sınav öğrencilerin ikinci girdiği oturumdur.

AYT’ye girecek, sayısal puan türünden tercih yapmayı düşünen adayların 40 soru Matematik, 14 soru Fizik, 14 soru Kimya ve 12 soru Biyoloji olmak üzere 80 sorudan sorumludurlar. Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen öğrenciler de 24 soru Türk Dili ve Edebiyatı, 40 soru Matematik, 10 soru Tarih-1 ve 6 soru Coğrafya-1 olmak üzere 80 sorudan sorumludurlar.

Sınava girecek aday Güncel AYT konularının ve soru dağılımlarının olduğu tabloyu iyi değerlendirmeli ve programlı çalışılmalıdır.

Adayların AYT Konularına son aylar veya son haftalar kala bakarken, soru dağılımlarında her sene çıkan sorulara özen göstermesi aday için daha yararlı olacaktır.

2021 YKS – AYT Konuları ve 2021 AYT Soru Dağılımları

AYT Konuları Soru Dağılımları
Sitemizdeki verilerin tamamı (ÖSYM – MEB) tarafından yayımlanan güncel bilgilerdir. AYT konuları ve soru dağılımları tablosundaki konuların bütünü bu sene girecek adayların konuları olup yıl içinde kaç soru çıktığını belirten bir tablodur. Şimdiden girecek adaylara başarılar diliyoruz.

 2021 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Temel Kavramlar 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 2 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 2 1 2 2 2 1
Mantık 1 4 1 1 1
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 3
Polinomlar 2 2 1 3 1 2 2
2.Dereceden Denklemler 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 2 2 2 3 2 2
Trigonometri 4 3 3 2 4 2 3
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3
Logaritma 3 3 2 3 1 2 3
Diziler 2 1 1 1 1 1 2
Seriler 1 1 1
Limit 2 2 2 2 1 1
Türev 4 4 5 5 7 6
İntegral 4 4 5 6 7 7
SORU SAYISI 30 32 29 50 50 50 50

AYT Matematik konuları adayların zorlandığı ve çok süre harcadığı ortalama 30 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Doğruda ve Üçgende Açı 1 1 2 2 1
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş) 2 2 6 1
Açıortay ve Kenarortay 1
Açı Kenar Bağıntıları 1 1
Üçgende Alan ve Benzerlik 3 1 2 1
Çokgenler 1 2 1 3 1
Noktanın Analitiği 1 1 2 2
Doğrunun Analitiği 1 1 2 2 4 1 3
Dönüşüm Geometrisi 1 1 1 1
Çember ve Daire 2 2 3 3 5 8
Özel Dörtgenler 1 4 6 5 3
Katı Cisimler 1 1 1 2 2 4 4
Çemberin Analitiği 1 1 2 1
TOPLAM 10 8 11 30 30 30 30

AYT Geometri konuları ortalama 10 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket 1 1
Newton’un Hareket Yasaları 2 1
İş, Güç ve Enerji II 1
Atışlar 1
İtme ve Momentum 2 1 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 2 1
Çembersel Hareket 2 2 2
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite 1 1
Modern Fizik 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1
SORU SAYISI 14 14 14

AYT Fizik konuları adayların en çok yanlış yaptığı bölümü oluşturmaktadır.

2021 AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Kimya Bilimi 4 2
Atom ve Yapısı 1 1 2 2 2
Periyodik Sistem 1 1 2 2 6
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1 2
Modern Atom Teorisi 2
Gazlar 1 1 1 2 1 1 1
Çözeltiler 2 1 1 3 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 3 2 3 2
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 2 1 1
Asit-Baz Dengesi 1 2 1 1 1 1
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1
Kimya ve Elektrik 3 2 2 3 2 2 2
Organik Kimya 1 3 4 6 11 12 10
SORU SAYISI 13 13 13 30 30 30 30

AYT Kimya konuları ortalama 14 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Sinir Sistemi 1
Endokrin Sistem 1 1
Duyu Organları 1
Destek ve Hareket Sistemi 1
Sindirim Sistemi 1 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1
Boşaltım Sistemi 1 1
Üriner Sistem 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2
Nükleik Asitler 1 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 3
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1
Hücresel Solunum 1 1
Bitki Biyolojisi 3 2
Canlılar ve Çevre 1 1
SORU SAYISI 13 13 13

AYT Biyoloji konuları ortalama 13 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Anlam Bilgisi 6 4 4 20 20 18 15
Dil Bilgisi 4 5 5 6
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2 5
Şiir Bilgisi 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 1 1 1 2 1 2 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 2
Halk Edebiyatı 2 2 1 3 3 2
Divan Edebiyatı 4 3 5 4 4 5 6
Tanzimat Edebiyatı 1 2 3 1 3 2 3
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 1 3 2 4 3
Milli Edebiyat 1 1 1 3 1 1 7
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 2 5 4 11 11 12 7
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1
SORU SAYISI 24 24 24 56 56 56 56

AYT Türk Dili ve Edebiyatı konuları ortalama 24 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Coğrafya-1 Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Coğrafya-1 (6), AYT Coğrafya-2 (11) olmak üzere toplam 17 soru çıkmaktadır. Konu olarak aralarında bir fark yoktur.

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1 4
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1 1
Ekosistem 2 3 3 3 2 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4 1
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer şekilleri 3 1 1 5 2 5 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3 6
Çevre ve Toplum 3 5 9 4 6
Doğal Afetler 1 1 4 2 2
SORU SAYISI 17 17 17 38 38 38 38

AYT Coğrafya-1 konuları ortalama 6 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Tarih (10) ve AYT Tarih -2 (11) ikisini birden vermiş bulunmaktayız.

SORU DAĞILIMI 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tarih Bilimi 1 1 2 1 1 1
İlk Uygarlıklar 2 1 3 2 2 1
İlk Türk Devletleri 1 1 3 2 2 2 4
İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 1 2 2 1 1 2
İlk Türk İslam Devletleri 1 2 3 1 3 4 5
Türkiye Tarihi 1 3 2 1
Orta Çağ’da Avrupa 2 1 2 1
Beylikten Devlete 2 1 2
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7 6 13 3 1 1 2
Arayış Yılları 2 1
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 1 2 1
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması 1
En Uzun Yüzyıl 4 3 4 3
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 4 3 4 4
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6
20.Yüzyıl Başlarında Dünya 1 1 1 2 2 2
Kurtuluş Savaşı 3 2 4 4
Atatürk İlke ve İnkılapları 2 1 1 2
İkinci Dünya Savaşı 4 3 3 2
Soğuk Savaş Dönemi 1 5 4 4 4
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2
TOPLAM 21 10 32 44 44 44 44

2021 AYT Coğrafya-2 Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Coğrafya-1 (6), AYT Coğrafya-2 (11) olmak üzere toplam 17 soru çıkmaktadır. Konu olarak aralarında bir fark yoktur.

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum 2 1 1 4
Harita Bilgisi 1 1
İç Kuvvetler 1 1
Ekosistem 2 3 3 3 2 2
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1 1 2
Nüfus Politikaları 2 1 1 4 1 3 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 4 3 1 2 2
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 4 1
Göç ve Şehirleşme 1
Türkiye Ekonomisi 2 2 3 5 5 8 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1 2
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1
İklim ve Yer şekilleri 3 1 1 5 2 5 5
Küresel ve Bölgesel Örgütler 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 8 7 3 6
Çevre ve Toplum 3 5 9 4 6
Doğal Afetler 1 1 4 2 2
SORU SAYISI 17 17 17 38 38 38 38

AYT Coğrafya-2 konuları ortalama 11 soru olan yeri kapsamaktadır.

2021 AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi 1
Mantığa Giriş 2 1 1
Klasik Mantık 1 2 2
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 2
Sosyolojiye Giriş 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1
Toplum ve Kültür 1
Toplumsal Kurumlar 1
SORU SAYISI 12 12 12

AYT Felsefe dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi dahilinde 12 soru olacak biçimde sorulmaktadır.

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımları

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 2
Kur’an’dan Mesajlar 1 1 1
İnançla İlgili Meseleler 1
İslam ve Bilim 2 1
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 2
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler 1 1
SORU SAYISI 6 6 6

Din Kültürü dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi dahilinde 6 soru olacak biçimde sorulmaktadır.

2021 AYT konularının ve soru dağılımlarının tamamı burasıdır. Sitemizdeki veriler ÖSYM tarafından alınmaktadır. Adaylara Tekrardan Başarılar Dileriz. Güncel AYT Ders konularına bakmak için tıklayınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.